A Karrier-tanácsadás évente 15 alkalommal kerül megrendezésre, alkalmanként 4 órában. 7 fő tervezett résztvevő bevonásával alkalmanként.

Helyszíneink:

  • EKE Gyakorlóiskola (Eger, Barkóczy u. 5.)
  • Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.)

 

Életpálya-tervezés során a fiatalok tudatos életpálya építése kerül fókuszba. Korcsoportonként eltérő módszertan szerint dolgozunk a középiskolásokkal és felsőoktatásban tanulókkal. A pályaorientáció alapelvei alapján a tanácskérők öndefinícióját erősítjük, melyet a különböző személyiségdimenziókhoz kapcsolódó pályaismereti elemekkel bővítünk.

A pályaválasztáshoz, a céltudatos karriertervezéshez szükséges alapismeretek, a tudatos döntés meghozatalához szükséges szemléletmódok megismerése, az önismereti tudás és az álláskereséshez és elhelyezkedéshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése.  A képzés célcsoportjába tartozik minden olyan fiatal felnőtt 16-29 év között, aki azokat a kompetenciáit kívánja fejleszteni, amelyek a tudatos pályaválasztással, pályamódosítással és karrierépítéssel kapcsolatba hozhatók. Motivált és célja, hogy személyes, önismereti, hatékonyságbeli fejlődésen menjen keresztül. Szeretné ismereteit és képességeit ezen a területen fejleszteni.

Az első 8 alkalom lebonyolítására az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájában került sor a pályaválasztás küszöbén álló középiskolás fiatalok délelőtt és délután 4-4 csoportban vettek részt a szakmai foglalkozásokon, amelyekkel kapcsolatban egybehangzó véleményként fogalmazták meg, hogy nagyon hasznosnak találták a pályaorientációs tréninget, és azt a szemléletmódnak a megismerését, ami a helyes döntés meghozatalához szükséges. Fiatal egri vállalkozók is bevonásra kerültek tanácsadóként, akik közvetlenül szerzett tapasztalataikkal is sokat segítettek a karrier elindítás és tervezés megismerésében.