SAJTÓKÖZLEMÉNY

„ÖSSZEFOGÁS A KIEGYENSÚLYOZOTT, BOLDOG CSALÁDOKÉRT” – AZ EKF FŐISKOLAI HALLGATÓI EGYESÜLET ÉS AZ EGRI NORMA ALAPÍTVÁNY KONZORCIUMÁBAN

A család védelme, a generációk közötti kapcsolat erősítése, a fiatalok tudatos élet, család és karriertervezésének segítése – ez a célja az EKF Főiskolai Hallgatói Egyesület és az Egri Norma Alapítvány által közösen elnyert pályázatnak. A projekt az Európai Unió 100%-os támogatásával, 36,72 millió forintból valósul meg.

A kétéves program megvalósítása során – együttműködő partnereinkkel karöltve – szeretnénk hozzájárulni a családi közösségek megerősítéséhez, ezért szakemberek bevonásával fejlesztjük az életvezetési kompetenciákat, elősegítjük a fiatalok családi életre való felkészülését. Nagy hangsúlyt fektetünk a nők és férfiak társadalmi egyenlőségére, ösztönözzük a generációkon átívelő együttműködést, tanácsadással segítjük a krízishelyzetek megelőzését, a családi élet megfelelő működését, a fiatalok tudatos karriertervezését. Erősíteni kívánjuk a helyi közösségek tagjai közötti összefogást, a családok közötti szolidaritást, a harmonikus családi élet, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés fontosságának tudatosítását.
A projekt során megvalósítandó programokat több, egymásra épülő téma köré csoportosíthatjuk: önmagunk megismerése, tudatos karriertervezés, a gyermeknevelésre való felkészülés, a család és karrier egyensúlynak megteremtése, az egészséges és fenntartható életvitel elősegítése, a generációk közötti kapcsolatok erősítése, összekapcsolása.
A több intézmény, civil szervezetek, cégek és hátrányos helyzetű települési önkormányzatok által közösen megvalósított programok során alkalmanként legalább 200 főt – családalapítás előtt álló fiatalokat, gyermekes, illetve a munkaerőpiacra visszatérő szülőket illetve az idősebb generáció képviselőit – szeretnénk elérni. Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk gyakorlatorientált kiscsoportos foglalkozásokon és tanácsadásokon való részvételre is, ahol személyre szabott segítséget is tudunk nyújtani.
Hosszú távú céljaink közé tartozik, hogy programjaink révén hozzájáruljunk hazánk gazdasági stabilitásához, amely a gyermekvállalás ösztönzésével és a családok stabilitásának megteremtésével érhető el. A programok eredményeképpen a társadalomban újra megerősödhet, általánossá válhat a családbarát értékrend.